fbpx
עופרה גרטי – דרך הגוף – רפלקסולוגיה ואבחון, קורסים סדנאות וטיפולים קורס רפלקסולוגיה, קורס קריאת כף רגל, קורס עיסוי תינוקות, קורס אבחון, סדנא לשחרור מתחים, תראפיית גלגול נשמות, שיטת בויה, אמנה ותדרי האור הבהיר.

שחזור חוויות מהעבר

טכניקת שחזור חוויות מהעבר מתבססת על עקרונות תרפיית גלגול נשמות.
ההנחה העומדת בבסיסה של תרפיית גלגול נשמות 
(כפי שמופיע בספרו של רוב בונטנבל) טוענת "שמקורן של בעיות, בין אם הן נפשיות, רגשיות, גופניות או רוחניות בטבען, הינו בחוויות בלתי מעובדות. ניתן לאתר חוויות אלו, לחשוף אותן ולחוות אותן מחדש באופן משחרר.

מן המונח "תראפיית גלגול נשמות" משתמע, כי בסוג זה של טיפול מדובר בהגדרה רחבה למדי של העבר. המשמעות המילולית של המונח גלגול נשמות הוא "שיבה מחדש אל הגוף". מונח נפוץ אחר הוא "לידה מחדש". גלגול נשמות מתרחש, למעשה, בשעת העיבור, כאשר האנרגיה של הנשמה חוברת לתהליך ההפריה. משמעותו של המונח גלגול נשמות היא שחלק חיוני בנו – אנרגיית הנשמה – שורד בכל פעם את המוות הגופני, לאחר פרק זמן, קצר או ארוך, שבה הנשמה בגוף חדש. בין גלגול אחד למשנהו שוהה הנשמה באזור חוויתי הנקרא קיום ביניים, או "בארדו".

על אף חילוקי הדעות בנושא זה, הניסיון מלמד כי כל נשמה ונשמה מתנסה במאות או לפחות עשרות מחזורי חיים, לא בגלגולים אחדים בלבד. מן המחקר נראה גם, כי קיים בנו מעין מאגר זיכרון בו אצורות כל התנסויותינו. הכוונה אינה רק לחוויות בהן התנסינו אמש, לפני עשור שנים, כבני עשרה, פעוטות או תינוקות . גם חווית הלידה שלנו, התנסויותינו כעובר ברחם אמנו, רגע ההפריה , השהות בקיום הביניים ובכל החיים אותם חיינו קודם, כל אלה נמצאים במאגר הזיכרון שלנו. בתראפיית גלגול נשמות נעשה שימוש במאגר הזיכרון הזה, אשר מכונה לעיתים גם "תת המודע".

התראפיה מתייחסת להתנסות מחדש ועיבוד של חוויות בלתי מעובדות, במטרה לפתור את הבעיות העכשוויות הכרוכות בחוויות אלה, או לפחות להפחיתן במידה ניכרת. בעיות אלה כוללות סימפטומים מודעים, כמו גם נושאים מתת המודע וההנחה היא כי קיים קשר בין חוויות בלתי מעובדות ובין מחושים נפשיים, רגשיים, גופניים או רוחניים. בסיטואציה הטיפולית נעשה שימוש בחוויות שהתרחשו בחיים קודמים וכן בעבר (בגלגול הנוכחי) כדי לפתור, או לפחות לצמצם, בעיות עכשוויות."

כיף לראות תגובות שלכם!