fbpx
עופרה גרטי – דרך הגוף – רפלקסולוגיה ואבחון, קורסים סדנאות וטיפולים קורס רפלקסולוגיה, קורס קריאת כף רגל, קורס עיסוי תינוקות, קורס אבחון, סדנא לשחרור מתחים, תראפיית גלגול נשמות, שיטת בויה, אמנה ותדרי האור הבהיר.

שיטות הטיפול

המפורטות למעלה ( טיפולים אלטרנטיבים ) מיושמות בצורה משולבת בתהליך הטיפולי בהתאם לצרכיו של המטופל באותו רגע, כך שהעבודה איתו מותאמת באופן ספציפי לשינויים שהוא עובר, ואינה שבויה בתבנית שנקבעה מראש. אין סידרת טיפולים, יש תהליך אישי שמלווה באופן מדויק את התנועה שקוראת, את תגובותיו לטיפול, את מצבו הנוכחי ואת השיעור שהוא אמור ללמוד כדי להתקרב לאיזון.

התהליך מתחיל באבחון על ידי קריאת כף רגל לפי שיטת אבי גרינברג ( שיטת גרינברג ) בה נעשה אבחון מצבו הפיזי של המטופל והסיבות לקיום המצב הבעייתי. מזוהים המעגלים החוזרים ונשנים בהם שבוי האדם בחייו בלי יכולת להיחלץ מהם, נחשף אופן היווצרותו של הדפוס הכרוני בגופו ותבניות החשיבה וההתנהגות של המטופל המשתקפות דרך מצבו הגופני. בעזרת ה אבחון אפשר לשים את האצבע באופן ברור על החוויה הלא סגורה בחייו של האדם הדורשת את השלמתה ( חוויה דרך כל האלמנטים ללא התנתקות ). הניסיון לתיקון החוויה וסגירתה נעשה דרך מחלה, דרך בעיה גופנית וזה נראה בכפות הרגליים.

התהליך ממשיך בבחירת הפוקוס של הטיפול על ידי המטופל. הוא בוחר במצב הגופני המטריד ביותר אותו היה רוצה לשנות, ולשם כך מוכן להקדיש את זמנו, כספו ומשאביו הנפשיים. המטפל בוחר את האסטרטגיה הכללית של הטיפול , הוא מבהיר את השיעור אותו המטופל אמור ללמוד, שיעור הקשור לסיבות לקיום הבעיה הגופנית.

תהליך הטיפול מתקדם בישום השיטה והטכניקה המתאימה ביותר באותו מפגש ובאותו רגע לאותו מטופל. מטרת התהליך היא להשלים את החוויה הלא סגורה בחייו של המטופל המתבטאת כיום במצבו הגופני. המטרה מושגת על ידי גירוי החוויה מחדש בטכניקות שונות ומשולבות כך שהמטופל יחווה מחדש כל מרכיבי החוויה בכל הרמות ( בכל האלמנטים ), הוא יחווה מחדש את התחושות הגופניות ( אדמה ), את הרגש והפחד שמתעורר ( מים ) את התנועות והפעולות ( אש ) ואת החוויה החושית והמסקנות ( אוויר ). כשהחוויה נחווית מחדש בלי נתק בין מרכיביה היא מושלמת ונסגרת והבעיה הגופנית שמבטאת אותה משתנה ומסתיימת.

תהליך הטיפול מסתיים כשהאדם לומד להסכים למה שיש, להתחבר פנימה ולחוות את כל רבדיו : את החוויה הגופנית הכואבת, את הרגש המפחיד שמתעורר, את תנועות הגוף, את חווית החושים. האדם מבין את אחריותו לכל מה שקורה, הוא מבין שכל מה שפוגש בדרכו הוא שיקוף של הרבדים השונים המרכיבים אותו עצמו כך שאם יפסיק להתנגד לכל מרכיביו, יעלה על הדרך המובילה לאיזון, לשינוי הבעיה הגופנית ולבסוף יגיע לבריאות בכל הרמות. אדם לומד להיות המטפל של עצמו ולקחת אחריות על חיו.

הטיפול ניתן בקליניקה פרטית, מול נוף ים קסום, בזכרון יעקב.
ה טיפול במגע (בכל שיטה שהיא) אינו תחליף לטיפול רפואי, יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

 

כיף לראות תגובות שלכם!